Azərbaycan Respublikasının dövlət sistemlərinin dizaynı

Ölkənin elektron qaynaqları üçün vahid dizayn sistemini yaratmaq missiyası. Govaz.design dövlət veb-ekosisteminin inkişafı layihəsinin vacib hissəsidir. Tezliklə vahid bir standart hazırlayacağıq və onun elementlərini daha da təkmilləşdirmək üçün müzakirəyə təqdim edəcəyik.

Tipoqrafiya

Dizayn sistemi •Tezliklə

Rənglər

Dizayn sistemi •Tezliklə

İnterfeys elementləri

Dizayn sistemi •Tezliklə